• Drukuj

Rady Osiedli

Rada Osiedla jest społecznym statutowym organem Spółdzielni działającym na podstawie  Statutu Spółdzielni i regulaminu. W spółdzielni mieszkaniowej „Zjednoczeni” działają trzy Rady Osiedla:

  • Rada Osiedla Powstańców Wielkopolskich
  • Rada Osiedla Skrzetusko
  • Rada Osiedla Bartodzieje 

Terenem działania Rady Osiedla jest teren obsługiwany przez właściwe Administracje Osiedla.